25 Aralık 2011 Pazar

Film İzleme Pratiğiyle İlgili Sorunları Halletmeliydik

Evet sinema grubunun yapılanma aşamasında, filmlerin başını sonunu çok da düşünmeden teknik özelliklerine çok takılmadan sadece bana hissettirdiği duyguyu önemseyerek film izlemek konusunda iddialıydım. Ancak grupta fotoğrafla ve sinemayla  ilgilenen ve iletişim mezunu arkadaşların konuyla ilgili beni detaylı bir şekilde aydınlatmaları sayesinde, tekniğin aslında filmin yüzde 80'ini oluşturduğunu fark ettim. Kısacası kamera açıları ve hareketlerinin, filmdeki karakteri canlandıran oyuncunun, çekim yapılan mekanların bize neler hissettirdiğiyle doğrudan ilgisi olduğunu fazlasıyla anladım.
Grubun biri klinik psikolog olmak üzere üç psikolog, fotoğraf ve sinemayla yakından ilgili kişilerden oluşması sebebiyle daha ayakları yere basan; grup dinamiğini de aktif kullanabilmek adına aşağıdaki formu arkadaşlarımızdan biri hazırladı ve birlikte ihtiyaca göre düzenledik :FİLMİN ADI  :

İZLEME SAYISI:

TEMA/YÖNETMEN/TÜR/AKIM/ ÜLKE:


İzleme sırasındaki odak noktaları:

Teknik :                                                    Filmin Etkisi:
 - Senaryo                                                          - Etkilenen Sahneler
 - Film Yönetimi                                                 - Keşif
- Kurgu                                                              - Katarsis (Duygusal Boşalım)
- Oyunculuk/Oyuncular                                       - Farkındalık 
- Sinematografi  * Kamera Açıları/Hareketi         - İçgörü
                         * Işık                                         - Rol- Model
                         * Ses/Müzik                               -Özdeşleşme (Karakter/İlişki)
                         * Dekor/ Kostüm                              * Benzerlik
Kakakterler:                                                             * Empati
 - Özellikleri                                                               * Düşünce ve Davranışların 
 - İlişkileri                                                                    Onaylanması
 - Gelişimleri                                                                        

Esasında formun orjinal hali 3 sayfadan oluşuyor. Filmin genel künyesinin paylaşılmasının ardından filmi Teknik, Karakterler ve Filmin Etkisi olmak üzere 3 bölümde inceliyoruz. Her bir bölüm kendi içinde alt başlıklara ayrılıyor ve teknik bölüm dışındaki, karakterler ve filmin etkisi bölümleri grup üyelerinin oldukça kişisel paylaşımlarda bulunmasına yardımcı oluyor.
Her bir üye filmi önce herhangi bir şeye bağlı kalmaksızın duygularını serbest bırakarak izliyor, ikinci kez ise teknik özelliklerini fark etmeye özen göstererek izliyor. Kısacası filmi tartışmadan önce mutlaka iki defa izleyip geliyoruz. Formdaki her bir başlığın altı doldurulmak zorunda değil elbette, bazı filmler grup üyelerinin bazılarını derinden etkilerken bazılarını hiç etkilemiyor. Yani, teknik kısmına az çok herkes bir şeyler yazıp geliyor tabii ama filmden etkilenilmeyince de filmin etkisi bölümü bazen boş kalabiliyor. 
Formu oluşturmak ve filmleri belirlemek için 2 haftamızı ayırdık. Formu oluşturduktan sonraki aşama film seçimine nereden başlayacağımızdı. Öncelikle Tema, Yönetmen, Tür, Akım gibi konulardan hangisi ile ilgili bir film seçmemiz gerektiğine karar verdik ve önceliği temaya verdik. Yani bir tema seçip temayla ilgili 3 film izlemeyi uygun bulduk. Grup üyeleri seçtikleri temaları belirtti ve her bir grup üyesi kendi önerdiği tema dışındaki bir temayı oyladı. Temalarımız bağlanma, özgürlüğe kaçış, savaş, bağımlılık, ütopya, gitmek vb. başlıklardan oluşuyordu. Yaptığımız oylama sonucunda, "Bağlanma Teması"nı seçtik ve herkes bağlanma teması ile ilgili izlemek istediği 3 filmi önceden oluşturduğumuz mail grubuyla duyurdu. Hemen burada bir parantez açıp,Bağlanma Kuramından bahsetmek istiyorum:
Psikolojide bireyin, başka bir kişiden yakınlık bekleme eğilimi ve bu kişi yanında olduğunda bireyin kendisini güvende hissetmesidir.
Bağlanma, genelde çocuk ile yetişkin bir birey -çoğu zaman anne- arasındaki olumlu bağı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bağlanma kuramı hayvan gözlemleri ve deneyleri sonucunda gelişmiş bir kuramdır. Bağlanma ile ilgili ilk araştırmaları John Bowlby ve arkadaşları yapmışlardır.
Bağlanma kuramı insanların sosyal varlıklar olduklarını, diğer insanları yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar olarak algılamadıklarını kabul eder. Bu yönüyle Nesne İlişkileri Kuramı’na benzemektedir.
Bazı bağlanma kuramcılarına göre, bir kişinin erişkinlikte başka insanlarla kuracağı ilişkinin niteliği ve insanlardan beklentileri, bu kişinin küçüklüğünde annesiyle kuracağı bağlanma ilişkisi ile belirlenir. Anne ve çocuk arasındaki sıcak duygular, özellikle korku ve stres anlarında birbirlerine sağladıkları rahatlık ve destek bağlanmayı oluşturur. Bağlanma iki taraflı bir ilişkidir ve her iki tarafın da birbirinin ihtiyaçlarını karşılaması ile gelişir. Yeni doğan bir bebek beslenmek, temizlenmek, ısınmak, korunmak, kısaca yaşayabilmek için anneye ya da başka bir bakıcıya muhtaçtır. Ancak anneler, babalar ya da çocuğa bakmakla yükümlü diğer yetişkinler çocuğun bakımını sadece bir görev olarak algılamazlar, bundan mutluluk ve tatmin de sağlarlar. Çocukla yaşadıkları etkileşimin sonucunda onunla aralarında hissettikleri bağ giderek güçlenir. Bu bağlanmanın oluşmasında bebeklerin bir takım davranış özellikleri etkili olur. Bebeğin, ana-babasıyla iletişiminde kullandığı ve hayatının ilk dokuz ayında geliştirdiği davranışlarına bağlanma davranışları denir. Emme, sokulma/uzanma, bakış, gülümseme, ağlama bebeğin başlıca bağlanma davranışlarıdır. Detaylı merak edenler için kuramın çıkışı ve vardığı noktayı incelemek için buraya göz atabilirsiniz Knock knock! .

Bağlanma Temasıyla ilgili önerilen tüm filmleri eklemeyi uygun buldum, hem fikir vermesi hem de bu blogu ileride minik bir arşiv haline dönüştürmek amacımdan hareketle:

1.The Royal Tenanbaums (2001) http://www.beyazperde.com/filmler/film-29188/
                                               http://www.imdb.com/title/tt0265666/

2. Psycho (1960) http://www.imdb.com/title/tt0054215/
                        http://www.beyazperde.com/filmler/film-1603/

3. The Big Blue (1998) http://www.imdb.com/title/tt0095250/
                               http://www.beyazperde.com/filmler/film-3659/

4. Donnie Darko (2001)  http://www.imdb.com/title/tt0246578/ 
                                   
5.  Fish Tank      (2009)  http://www.imdb.com/title/tt1232776/
                                  
6.  Gişe Memuru (2010) http://www.imdb.com/title/tt1753866/ 
7.Lars and the Real Girl http://www.imdb.com/title/tt0805564/
                                   http://www.beyazperde.com/filmler/film-121462/

8.The Basketball Diaries http://www.imdb.com/title/tt0112461/
                                   http://www.beyazperde.com/filmler/film-17511/

9.American Beauty http://www.imdb.com/title/tt0169547/
                           http://www.beyazperde.com/filmler/film-21946/

10. Vozvrschenie (The Return) http://www.imdb.com/title/tt0376968/

11. The Black Swan http://www.imdb.com/title/tt0947798/
12. Good Will Hunting http://www.imdb.com/title/tt0119217/


14. Eternal Sunshine Of The Spotless Mind http://www.imdb.com/title/tt0338013/ )


Filmleri oyladık ve sırasıyla izlemeye karar verdiğimiz filmler şunlar oldu:
1. The Royal Tenanbaums (2001)
2. The Basketball Diaries  (1995)
3. Lars and the Real Girl  (2007)

Bağlanma kuramından bahsettikten ve grubu konuyla detaylı aydınlattıktan sonra, seçtiğimiz filmleri sırasıyla izledik ve formları doldurup üzerine uzun uzun konuştuk. Oldukça keyifliydi, bir sonraki postta bu üç filmi sırasıyla analiz etmeye ve grup dinamiğinin filmlere, filmlerin de grup dinamiğine etkisi üzerine detaylandırmalar yapmaya çalışacağım. Sıklıkla görüşmek üzere, şimdilik çaw!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...